Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

1. Intellectuele eigendom

De website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland. Frans Aarts garandeert niet dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik in het buitenland.

Frans Aarts is eigenaar van alle teksten, fotomateriaal en logo's. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frans Aarts, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of te publiceren.

2. Informatie van derden

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Met uitzondering van de websitewww.trikeverhuurbudel.nl.is Frans Aarts niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de andere gekoppelde websites.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Frans Aarts en contractueel verbonden partijen aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

Frans Aarts is niet verantwoordelijk voor defecten, virussen en andere problemen tengevolge van door u gebruikte hard- en software teneinde toegang te verkrijgen tot deze website.

Frans Aarts raadt u aan om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail of per communicatieformulier aan Frans Aarts te sturen. Indien u toch hiervoor kiest, is Frans Aarts niet verantwoordelijk voor enige vorm van misbruik van het bericht door derden.

4. Wijzigingen

Frans Aarts behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Schade melden?

Heeft u schade en wilt u dit zo snel mogelijk geregeld hebben? Vul dan ons online schadeformulier in en wij nemen direct uw zorgen over.

Contactgegevens

Autoschade Aarts

Fabrieksstraat 106c

6021 RE Budel

Tel: +31 495 - 49 58 93

Email: info@autoschadeaarts.nl

Navigatie:Routebeschrijving